Vasily Samoylov

Male, 32 • Santa monica, CA
Notify Me of Vasily's Future Events
Vasily Samoylov's efforts: From Finish Time
Never Summer 100k (2019) California, US DNF
Never Summer 100k (2018) California, US 18:49:25
Never Summer (2020) (100k) California, US Not yet started